Monthly Archives: May 2017

Sontse

Okean Elzy – Sontse Океан Ельзи – Сонце

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Vidlik Megamix

ONUKA & the National Folk Instrument Orchestra of Ukraine ONUKA та Національний оркестр народних інструментів України

Video | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

Ne khody za mnoyu

Haydamaky – “Ne khody za mnoyu” Гайдамаки – “Не ходи за мною”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Podolyanochka

Maryna Tymofiychuk – “Podolyanochka” Марина Тимофійчук – “Подоляночка”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Tysha

Fiolet – “Tysha” Фіолет – “Тиша”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Dobre z toboyu

Svitlana Tarabarova – “Dobre z toboyu” Світлана Тарабарова – “Добре з тобою”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment