Zhuravli

The Hardkiss – “Zhuravli” – “Журравлі”

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Sontse

Okean Elzy – Sontse
Океан Ельзи – Сонце

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Vidlik Megamix

ONUKA & the National Folk Instrument Orchestra of Ukraine
ONUKA та Національний оркестр народних інструментів України

Video | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

Ne khody za mnoyu

Haydamaky – “Ne khody za mnoyu”
Гайдамаки – “Не ходи за мною”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Podolyanochka

Maryna Tymofiychuk – “Podolyanochka”
Марина Тимофійчук – “Подоляночка”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Tysha

Fiolet – “Tysha”
Фіолет – “Тиша”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Dobre z toboyu

Svitlana Tarabarova – “Dobre z toboyu”
Світлана Тарабарова – “Добре з тобою”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

867 – 28 April 2017

Stanza – “Yde vesna”
Kozak System (w/Yarmak) – “Miy druh”
Nioplan – “Vorozhka”
Yunak – “Kryla”
Hapochka – “Chetver”
WAYS – “Moye sertse”
Oleksandr Lozovsky – “Koty tantsyuyut’ dzhaz”
Bend Eyr – “Tam, de sontse syaye”
Alyosha – “Kalyna”
Maruv – “Sontse”
StereoLom – “Ty ne varta”
Vlad Ulyanych – “Tsiluy”
Marlen – “Ty mayesh ratsiyu”
Natalya Shkoda – 24 Children’s Pieces for Piano (Viktor Kosenko)
Panatseya – “Navpaky”
Martovi Orchestra – “Tak malo tut tebe”
Pokruch – “Klasyka”
Navkolo Kola – “Svitla i temna”
Korytsya – “LyublyuZ”
Haydamaky – “Ne khody”
Shoste Chuttya – “Yak pryyikhav”
Navi – “Kray”

Stanza – “Йде весна”
Kozak System та Ярмак – “Мій друг”
Ніоплан – “Ворожка”
Юнак – “Крила”
Гапочка – “Четвер”
WAYS – “Моє серце”
Олександр Лозовський – “Коти танцюють джаз”
Бенд Ейр – “Там, де сонце сяє”
Альоша – “Калина”
Марув – “Сонце”
СтереоЛом – “Ти не варта”
Влад Ульянич – “Цілуй”
Марлен – “Ти маєш рацію”
Наталія Шкода – 24 дитячі п’єси для фортепіано (Віктор Косенко)
Панацея – “Навпаки”
Martovi Orchestra – “Так мало тут тебе”
Покруч – “Класика”
Навколо Кола – “Світла і темна”
Кориця – “ЛюблюЗ”
Гайдамаки – “Не ходи”
Шосте Чуття – “Як приїхав”
Наві – “Край”

Posted in Playlist | Leave a comment

Brat

Ispaniya – “Brat”
Іспанія – “Брат”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Antarktyda

The Hardkiss – “Antarktyda” – “Антарктида”

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment