Christmas Eve

excerpt from The Night Before Christmas
music: Yevhen Stankovych
choreography: Viktor Lytvynov

Anna Muromtseva & Mykyta Sukhorukov

Advertisements
Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

15 September 2017

Okean Elzy – “Ne ydy
Biplan – “My vichno yuni”
Natolich – “Prometey”
Kozak System – “Ne bulo i ot”
Leo Mantis – “Lysty
The Fireplace – “Ne vidpuskay”
Numer 482 – “Svoboda”
Mansound – “Voda”
Serhiy Davydov – “Dance no. 3”
Benjamin Butterfield, Russell Braun – “Tsya pisnya tobi” (Kyrylo Stetsenko)
Green Grey – “Khto zna”
Brutto – “Vechirnye sontse
A Lexuss – “Snih ne zelenomu lysti”
Monochrome – “Na dni”
Pianoboy – “Rodymky
Ot Vinta – “Babyna tumba”
Lubomyr Melnyk – “Beyond Romance”
Alloise – “Mol’far
Oleh Skrypka – “Velyke misto”
ONUKA – “Vidlik
Glory Box – “V tvoyemu poloni”
Jamala – “Chomu kvity mayut’ ochi
Kyiv Chamber Choir – Choral Concerto no. 24 (Artem Vedel)
Latexfauna – “Helios
Navi – “Kray”

Океан Ельзи – “Не йди
Biplan – “Ми вічно юні”
Натоліч – “Прометей”
Kozak System – “Не було і от”
Leo Mantis – “Листи
The Fireplace – “Не відпускай”
Нумер 482 – “Свобода”
Mansound – “Вода”
Сергій Давидов – “Танок №3”
Benjamin Butterfield, Russell Braun – “Ця пісня тобі” (Кирило Стеценко)
Green Grey – “Хто зна”
Брутто – “Вечірнє сонце
A Lexuss – “Сніг на заланому листі”
Monochrome – “На дні”
Pianoбой – “Родимки
От Вінта – “Бабина тумба”
Любомир Мельник – “Beyond Romance”
Alloise – “Мольфар
Олег Скрипка – “Велике місто”
ОНУКА – “Відлік
Glory Box – “В твоєму полоні”
Джамала – “Чому квіти мають очі
Камерний хор “Київ” – Хоровий концерт №24 (Артем Ведель)
Latexfauna – “Геліос
Наві – “Край”

Posted in Playlist | Leave a comment

8 September 2017

Pikkardiyska Tertsiya – “Zaprosy mene u sny”
The Hardkiss – “Zhuravli
StereoLom – “Ya vzhe ni”
The Doox – “Mak”
Hrokhotsky & Roma – “You May Believe Me”
Vasyayan Bapasnyak – “Ale y molodi”
Octopus Ink – “Vse ne tak”
John Stetch – “Ivanku, Ivanku”
Znak U – “Chas vid chasu”
Artem Pyvovarov – “Moya nich”
Lumiere – “Nebo v tobi”
Bila Vezha – “Davay”
Kishe – “Do vesny”
Julia Pantelyat, Dmitrij Manelis – Cello sonata (Viktor Kosenko)
Oksana Myxa – “Chy spravdi”
Vsepro – “Zapalymo sontse”
Kostyantyn Stolyar – “Sontse nyzen’ko” (Mykola Lysenko)|
Vykhid u Misto – “Dzvinok”
Artem Kay – “Ya ne tviy”
Zlata Ohnevych – “Tantsyuvaty”
Yulia Lord – “Yedyna”
Millennium Choir – Choral Concerto no. 12 (Dmytro Bortnyansky)
BanduraBand – “Rozpryahayte”
Flayzza – “Dzhamayka”

Піккардійська Терція – “Запроси мене у сни”
The Hardkiss – “Журавлі
СтереоЛом – “Я вже ні”
The Doox – “Мак”
Грохоцький та Рома – “You May Believe Me”
Васяян Бапасняк – “Але й молоді”
Octopus Ink – “Все не так”
John Stetch – “Іванку, Іванку”
Знак У – “Час від часу”
Артем Пивоваров – “Моя ніч”
Lumiere – “Небо в тобі”
Біла Вежа – “Давай”
Кіше – “До весни”
Юлія Пантелят, Дмитрій Манеліс – Соната для віолончелі (Віктор Косенко)
Оксана Муха – “Чи справді”
Vsepro – “Запалимо сонце”
Костянтин Столяр – “Сонце низенько” (Микола Лисенко)
Вихід у Місто – “Дзвінок”
Артем Кай – “Я не твій”
Злата Огневич – “Танцювати”
Юлія Лорд – “Єдина”
Хор “Тисячоліття” – Хоровий концерт №12 (Дмитро Бортнянський)
BanduraBand – “Розпрягайте”
Флайzzzа – “Джамайка”

Posted in Playlist | Leave a comment

Sumuyu

Jamala – “Sumuyu”
Джамала – “Сумую”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

1 September 2017

Okean Elzy – “Osin'”
SKAY – “Daleko”
Bumboks – “Kym my buly”
Haydamaky – “Zhnyva”
Rusychi – “Stoyit’ divcha”
Nataliya Lebedeva – “Windy Lullaby”
Motor’rolla – “Aelta” (disco mix)
Brett Polegato – “O slovo ridne” (Yakiv Stepovyi)
Pavlo Hunka – “Dolyny splyat'” (Yakiv Stepovyi)
Isabel Bayrakdarian – “V kvitkakh bula dusha moya” (Yakiv Stepovyi)
Isabel Bayrakdarian – “Ne berit’ iz zelenoho luhu verby” (Yakiv Stepovyi)
Isabel Bayrakdarian – “Lyvsya spiv kolys’ u mene”  (Yakiv Stepovyi)
Benjamin Butterfield – “Skoro sontse zasmiyet’sya” (Yakiv Stepovyi)
Benjamin Butterflied – “O, shche ne vsi umerly zhali”  (Yakiv Stepovyi)
Monica Whicher, Krisztina Szabó – “Ne tsvitut’ kvitky zymoyu” (Yakiv Stepovyi)
Numer 482 – “Kvity”
Nichlava – “Ya v tvoyi kosy”
Mlada – “Sydyt’ Mlada za stolychkom”
Latvian Radio Choir – Alleluia (Valentin Silvestrov)
Janan & Arslan – “Khvylyny”
Mandry – “Kryla”
Violina Petrychenko – Piano Sonata no. 2 (Viktor Kosenko)
Kobza – “Oy, ty richen’ko”
Stephan Pyatnychko – ” Oy, ty divchyno z horikha zernya”
Salto Nazad – “O mamo”

Океан Ельзи – “Осінь”
СКАЙ – “Далеко”
Бумбокс – “Ким ми були”
Гайдамаки – “Жнива”
Русичі – “Стоїть дівча”
Наталія Лебедєва – “Windy Lullaby”
Мотор’ролла – “Аеліта” (ремікс)
Brett Polegato – “О слово рідне” (Яків Степовий)
Pavlo Hunka – “Долини сплять” (Яків Степовий)
Isabel Bayrakdarian – “В квітках була душа моя” (Яків Степовий)
Isabel Bayrakdarian – “Не беріть із зеленого лугу верби” (Яків Степовий)
Isabel Bayrakdarian – “Лився спів колись у мене” (Яків Степовий)
Benjamin Butterfield – “Скоро сонце засміється” (Яків Степовий)
Benjamin Butterflied – “О, ще не всі умерли жалі”  (Яків Степовий)
Monica Whicher, Krisztina Szabó – “Не цвітуть квітки зимою” (Яків Степовий)
Нумер 482 – “Квіти”
Нічлава – “Я в твої коси”
Млада – “Силить Млада за столичком”
Хор Латвійського радіо – “Алилуя” (Валентин Сильвестров)
Janan & Arslan – “Хвилини”
Мандри – “Крила”
Віоліна Петриченко – Друга фортепіанна соната (Віктор Косенко)
Кобза – “Ой ти річенько”
Стефан П’ятничко – “Ой, ти дівчино з горіха зерня”
Сальто Назад – “О мамо”

Posted in Playlist | Leave a comment

Helios

Latexfauna – “Helios” – “Геліос”

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment

25 August 2017

Krykhitka Tsakhes – “Vin mene ne kokhaye”
Mandry – “Syniy zhupan”
Tin Sontsya – “Ostanni nochi bez tebe”
The Doox – “Mak”
Motor’rolla – “Do tebe, myla”
Vsepro – “Taka odna”
John Stetch – “Green Grove”
Vasyayan Bapasnyak – “Myla”
Uran 235 – “Tysyacha”
Combined Male Chorus – “Cherubic Hymn” (John Sembrat)
Katya Chilly – “Krasno-yasno”
Viktor Pavlik – “Ni obitsyanok, ni probachen'”
Haydamaky – “Tini zabutykh predkiv”
Hrokhotsky & Roma – “You May Believe Me”
Stefko Kozak – “Kochumay”
Pavel Gintov – Lyrica Nova (Sergei Bortkiewicz)
Mlada – “Oy zhal’ meni vechirochka, shcho ya y ne hulyala”
Khrystyna Luhova – “Znak”
Artem Pyvovarov – “Moya nich”
Boyan Men’s Choir – “Vpered, vpered”
Braty Stanislava – “Superheroyi”
Ukrainian National Guard Orchestra – “Vil’na Ukrayina”
Kyiv Chamber Choir – “Na vulytsi skrypka hraye”
Monochromea – “Vidchynyay vikno”
Numer 482 – “Strybay”
Dakhabrakha – “Carpathian Rap”

Крихітка Цахес – “Він мене не кохає”
Мандри – “Синій жупан”
Тінь Сонця – “Останні ночі без тебе”
The Doox – “Мак”
Мотор’ролла – “До тебе, мила”
Vsepro – “Така одна”
John Stetch – “Green Grove”
Васяян Бапасняк – “Мила”
Уран 235 – “Тисяча”
Збірний чоловічий хор – “Херувимська” (Іван Сембрат)
Катя Чілі – “Красно-ясно”
Віктор Павлік – “Ні обіцянок, ні пробачень”
Гайдамаки – “Тіні забутих предків”
Грохоцький та Рома – “You May Believe Me”
Стефко Козак – “Кочумай”
Павло Гінтов – “Lyrica Nova” (Сергій Борткевич)
Млада – “Ой жаль мені вечірочка, що я й не гуляла”
Христина Лугова – “Знак”
Артем Пивоваров – “Моя ніч”
Чоловічий хор “Боян” – “Вперед, вперед”
Брати Станіслава – “Супергерої”
Оркестр Національної гвардії України – “Вільна Україна”
Камерний хор “Київ” – “На вулиці скрипка грає”
Monochromea – “Відчиняй вікно”
Нумер 482 – “Стрибай”
Дахабраха – “Carpathian Rap”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

18 August 2017

Octopus Ink – “Vidpuskayu”
Pikkardiyska Tertsiya – “Zaprosy mene u sny”
Trystavisim – “Puydu pruydus'”
Okean Elzy – “Vidday meni (svoyu lyubov)”
StereoLom – “Ya vzhe ni”
Jurgen – “Vpusty mene”
John Stetch – “Harmony in the Family”
The Hardkiss – “Zhuravli
GrozovSka Band – “Zhytomyr”
Michael Colvin – “Ne hray! Ne hray!” (Yakiv Stepovyi)
Monica Whicher – “Noktyurn” (Yakiv Stepovyi)
Michael Colvin – “Bez khvylyuvan’, bez muk” (Yakiv Stepovyi)
Julian Kytasty – “Potop”
Franko – “Ty v meni”
Motor’rolla – “Z ranku yshov doshch”
Natalya Shkoda – Eleven Etudes, op. 8 (Viktor Kosenko)
SKAY – “Vanil'”
Oksana Chukhlib – “A ya lyublyu miy L’viv”
Ihor Zakus (w/Viktor Pavlik) – “Ty podobayeshsya meni”
Bela Rudenko – “Soloveyko”
Janan & Arslan – “Khvylyny”
Salto Nazad – “O mamo”

Octopus Ink – “Відпускаю”
Піккардійська Терція – “Запроси мене у сни”
Триставісім – “Пуйду, пруйдусь”
Океан Ельзи – “Віддай мені (свою любов)”
СтереоЛом – “Я вже ні”
Jurgen – “Впусти мене”
John Stetch – “Згода в родині”
The Hardkiss – “Журавлі
Грозовська Бенд – “Житомир”
Michael Colvin – “Не грай! Не грай!” (Яків Степовий)
Monica Whicher – “Ноктюрн” (Яків Степовий)
Michael Colvin – “Без хвилювань, без мук” (Яків Степовий)
Юліян Китастий – “Потоп”
Франко – “Ти в мені”
Мотор’ролла – “З ранку йшов дощ”
Наталія Шкода – 11 етюдів, тв. 8 (Віктор Косенко)
СКАЙ – “Ваніль”
Оксана Чухліб – “А я люблю мій Львів”
Ігор Завкус та Віктор Павлік – “Ти подобаєшся мені”
Бела Руденко – “Соловейко”
Janan & Arslan – “Хвилини”
Сальто Назад – “О мамо”

Posted in Playlist | Leave a comment

11 August 2017

Tartak – “Syaday, syaday”
Joryj Kloc – “Verbovaya doshchechka”
DJ Joyint & MV Records – “Yikhaly kozaky”
Drymba da Dzyga – “Kholodna vodytsya”
The Doox – “Mak”
Ihor Zakus & Z-Band – “Hopak”
Koralli – “Mene ne stane”
Mad Heads – “Chorni ochka”
TaRuta – “Leleka”
Lyatoshynsky Chamber Choir – “Khodyt’ sono kolo vikon” (Borys Lyatoshynsky)
Okean Elzy – “Oy, chyy to kin stoyit'”
Moreli – “Cherevychky”
Ot Vinta – “Staryy dube”
Rusychi – “Mala konopel’ky”
The Kubasonics – “Honyviter”
Kobza – “Za Dunayem”
Tamara – “Oy chorna ya sy chorna”
Jamala – “Vershe miy vershe”
Tonya & Nina Matviyenko – “Rosa”
Haydamaky – “Pid oblachkom”
Yulia Sanina – “Oy de ty yshesh”
Illaria – “Verbovaya doshchechka”
Isabel Bayrakdarian, Allyson McHardy – “Plyve choven” (Mykola Lysenko)
Mlada – “Yikhav kozak mistom”
INDI – “Pidmanula”
Sontseklyosh – “Na potochku”
Ukrayinski Barvy – “Yahidna”

Тартак – “Сядай, сядай”
Йорий Клоц – “Вербовая дощечка”
DJ Joyint & MV Records – “Їхали козаки”
Дримба да Дзиґа – “Холодна водиця”
The Doox – “Мак”
Ігор Закус та Z-band – “Гопак”
Кораллі – “Мене не стане”
Mad Heads – “Чорні очка”
ТаРута – “Лелека”
Камерний хор ім. Лятошинського – “Ходить сон коло вікон” (Борис Лятошинський)
Океан Ельзи – “Ой чий то кінь стоїть”
Морелі – “Черевички”
От Вінта – “Старий дубе”
Русичі – “Мала конопельки”
The Kubasonics – “Гонивітер”
Кобза – “За Дунаєм”
Тамара – “Ой чорна я си чорна”
Джамала – “Верше мій верше”
Тоня та Ніна Матвієнко – “Роса”
Гайдамаки – “Під облачком”
Юлія Саніна – “Ой де ти йдеш”
Ілларія – “Вербовая дощечка”
Isabel Bayrakdarian, Allyson McHardy – “Пливе човен” (Микола Лисенко)
Млада – “Їхав козак містом”
INDI – “Підманула”
Сонцекльош – “На поточку”
Українські Барви – “Ягідна”

Posted in Playlist | Leave a comment

Vazhko

Natolich – “Vazhko”
Натоліч – “Важко”

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment